easy talk
השכרת מערכת הדרכה
השכרת מערכת הדרכה
תיאור:
מערכת הדרכה אלחוטית מיועדת להדרכת קבוצות.
המדריך מדבר באמצעות מיקרופון מדונה אלחוטי (מיקרופון מדונה+ משדר), כל חבר בקבוצה מקבל מקלט עם
אוזניה. הסביבה נשארת שקטה והמדריך נשמע רם וברור ללא קשר למרחק מהמדריך.
המערכת מיועדת לעבודה בטווחים קצרים.


כמות:
333
  • השכרת מערכת הדרכה
השכרת מערכת הדרכה
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ