easy talk
מילניום מכשירי קשר

מאמרים

מאמרים של מילניום
  • למה מתייחס המונח אלחוט?
    11.3.13

    למה מתייחס המונח אלחוט?

    המונח אלחוט מתייחס להעברת מסרים בצורה שאינה מצריכה חיבור של כבלים וחוטים. כיום מוכרים לנו שני סוגים של תקשורת אלחוט: תקשורת באמצעות גלי רדיו ותקשורת סלולארית, הפועלת באמצעות עמודים הקולטים ומשדרים מידע.
מאמרים של מילניום
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ