easy talk
מיקרופונים
מיקרופונים
תיאור:
מיקרופון רמקול הנתלה על כתף המשתמש כך יכול המשתמש לשמוע ביתר בהירות את תעבורת הקשר ללא צורך בהרמת מכשיר הקשר.

כמות:
333
  • סוגי מקרופונים
  • מיקרופון
  • מיקרופונים
מיקרופונים
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ