easy talk
אנטנות ותרנים
אנטנות ותרנים
תיאור:
כחברה המתמחה במתן פתרונות תקשורות אנו מתקינים ללקוחותינו תרנים ואנטנות לשיפור איכות הקשר.
ההתקנה מתבצעת תוך שימת לב לבטיחות ואיכות בהתקנה.


כמות:
333
  • אנטנות ותרנים
אנטנות ותרנים
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ