easy talk
מילניום מכשירי קשר

מע"ד-מיקרופון רמקול

מע"ד-מיקרופון רמקול
מתוך 10פריט
מע"ד-מיקרופון רמקול
תיאור:
מיקרופון רמקול הנתלה על כתף המשתמש כך יכול המשתמש לשמוע ביתר בהירות את תעבורת הקשר ללא צורך בהרמת מכשיר הקשר.

כמות:
333
  • מע\
  • מיקרופון רמקול
  • מע\
  • מע\
מע"ד-מיקרופון רמקול
מתוך 10פריט
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ