easy talk
מילניום מכשירי קשר

אוזנית גרון

אוזנית גרון
מתוך 10פריט
אוזנית גרון
תיאור:
אוזניית גרון מאפשרת דיבור באמצעות מתרי הקול ומתאימה לעבודה גם מתחת לחליפות אב"כ ובתנאי רעש קשים.
הערכה כוללת סליל אקוסטי לשמע,לחצן שידור גדול המתאים לעבודה גם עם כפפות או לחצן אצבע ומערכת לדיבור דרך הגרון.
כמות:
333
  • אוזניה שמתאימה לגרון
  • אוזניה לגרון
  • אוזנית גרון
אוזנית גרון
מתוך 10פריט
© 2022 כל הזכויות שמורות למילניום בע"מ